CôngTylợithế

mớisảnphẩm

ChâuGuanl最新版APPuPrecision Machinery Co.,Ltd
VềCHúngTôi
Dezhou 最新版APPGuanlu精密机械有限公司

Dezhou 最新版APPGuanlu Precision Machinery Co., Ltd được thành lập vào năm 2011, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất: máy khoan súng, máy khoan lỗ sâu, máy khoan lỗ sâu BTA, máy mài lỗ sâu, máy mài lỗ sâu và dụngcụ

  • 4000+nhânviênkỹthuật
  • 152giànhgiảithưởng
  • 365giaohàng

kiểmtra视频giớithiệucủachúngtôi

chúngtôiCóthểcungcấpdịchvụtnhấtnhấtchokhá​​chHàngcủaChúngtôi。

muộnnhất锡tức

营销mạnglưới

地图
pháp 爱尔兰 tâyban nha
新加坡 NGA 乌克兰 gàtây
ấnộ 巴基斯坦 印度尼西亚 南皮
巴西 墨西哥 Aicập 赞比亚